Retail

RCA

Informatii privind asigurarea obligatorie RCA conform cedam.csa-isc.ro Asigurarea RCA este o asigurare prin care tertii prejudiciati in urma unui accident auto, produs din vina conducatorului auto asigurat, primesc despagubiri pentru daunele materiale si/sau decesul ori vatamarile corporale suferite. Persoana vinovata de producerea accidentului nu poate beneficia de despagubiri pentru vehiculul sau in baza propriei polite de asigurare RCA. Daunele produse propriului vehicul pot fi despagubite in baza unei polite de asigurare facultativa de avarii si furt tip CASCO. Prin urmare, asigurarea RCA este foarte importanta si in acelasi timp obligatorie, chiar si in cazul in care proprietarul unui vehicul are deja incheiata o asigurare tip CASCO. De ce este obligatorie asigurarea? Toti proprietarii de vehicule, persoane fizice ori juridice, trebuie obligatoriu sa incheie o asigurare RCA si sa plateasca prima de asigurare aferenta. De asemenea, au obligatia de a aplica pe parbrizul vehiculului intr-un loc vizibil din exterior vigneta primita odata cu polita de asigurare. Scopul acestei asigurari este ca cel pagubit sa primeasca despagubiri pentru daunele suferite, indiferent de situatia materiala a celui care a produs paguba. In acest fel, asigurarea de raspundere civila auto este in interesul tertului pagubit, dar si in interesul celui care a produs paguba. Trebuie remarcat ca s-ar putea intâmpla ca, doar dintr-o mica neatentie, un conducator auto sa produca celui pe care l-a accidentat pagube evaluate la o suma considerabila, suma care i-ar afecta bugetul sau chiar l-ar depasi. Legislatia in vigoare privind asigurarea RCA Legea nr.136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in România, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul CSA nr.14/2011 pentru punerea in aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 858 din 6/12/2011); Ordinul CSA nr. 22/2012 pentru modificarea si completarea Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse in aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 14/2011 (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 840 din 13.12.2012). Legislatia din România referitoare la asigurarea RCA este conforma cu Directivele Europene care reglementeaza aceasta asigurare, acte normative obligatorii pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. Cum se poate incheia asigurarea RCA? Daca dumneavoastra cumparati un vehicul nou, asigurarea RCA se poate incheia chiar la vânzator, cu reprezentantul asiguratorului autorizat, si este chiar recomandabil sa faceti asa pentru ca asigurarea intra in vigoare in acelasi timp cu intrarea in vigoare a autorizatiei provizorii de circulatie sau a inmatricularii/inregistrarii vehiculului dumneavoastra, fiind asigurat chiar si pe parcursul primului drum efectuat. Persoana care vinde un vehicul are dreptul sa primeasca inapoi de la asiguratorul RCA partea din prima platita aferenta perioadei ramase pâna la expirarea valabilitatii asigurarii, daca nu a produs prejudicii pe perioada derularii contractului. Pentru a recupera aceasta suma, el trebuie sa se adreseze asiguratorului si sa prezinte documentele care fac dovada instrainarii vehiculului. Incheierea contractului Puteti incheia contractul de asigurare RCA cu oricare din societatile de asigurare autorizate in acest sens. La incheierea contractului – pe o perioada de 6 sau 12 luni in functie de optiunea dvs. – vi se elibereaza polita de asigurare obligatorie de raspundere civila a vehiculelor, impreuna cu vigneta si documentul international de asigurare. Emiterea politelor de asigurare RCA se face in sistem electronic Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a hotarât ca, incepând cu 1 ianuarie 2010, emiterea politelor de asigurare RCA sa se faca in sistem electronic. Potrivit normelor, emiterea electronica este definita ca fiind subscrierea politei RCA simultan cu inregistrarea si stocarea instantanee in sistemul informatic al asiguratorului a datelor cuprinse in polita. Aceasta inseamna ca asiguratorul preia datele necesare a fi inscrise in polita si va elibera polita asiguratului din sistemul informatic. In acest fel, se asteapta ca erorile umane de completare a politelor RCA sa se diminueze, ceea ce va avea ca efect si cresterea acuratetei bazei nationale de date CEDAM. Raspunderea asiguratorului RCA incepe: din ziua urmatoare celei in care expira valabilitatea politei de asigurare anterioare, pentru asiguratul care isi indeplineste obligatia incheierii asigurarii cel mai târziu in ultima zi de valabilitate a acesteia; din ziua urmatoare celei in care s-a incheiat documentul de asigurare, pentru persoanele care nu aveau o asigurare obligatorie RCA valabila la momentul incheierii asigurarii; din momentul eliberarii documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a autorizatiei provizorii de circulatie sau a inmatricularii/inregistrarii vehiculului, pentru vehiculele comercializate care urmeaza sa fie inmatriculate/inregistrate. Raspunderea asiguratorului RCA inceteaza: la ora 24 a ultimei zile inscrise pe polita, deci aveti in vedere faptul ca polita de asigurare trebuie reinnoita la expirare, prin plata primei aferente perioadei urmatoare pentru care optati. In caz contrar, retineti faptul ca deveniti neasigurat, iar daca produceti un accident in perioada in care asigurarea RCA si-a pierdut valabilitatea sunteti direct raspunzator pentru consecintele legale si materiale produse; pentru vehiculele pentru care se transmite dreptul de proprietate noului proprietar in perioada de asigurare ca urmare a incetarii contractelor de leasing, asigurarile obligatorii RCA ramân in vigoare pâna la expirarea perioadei de valabilitate inscrise in documentele de asigurare, fara modificarea primei de asigurare, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: Ø noii proprietari sunt utilizatorii prevazuti in documentele de asigurare; Ø asiguratorul a incasat integral prima de asigurare aferenta perioadei de valabilitate. Limitele de raspundere ale asiguratorului RCA Asiguratorii RCA au obligația de a stabili limite de raspundere (de despagubire), care nu pot fi mai mici decât limitele prevazute de normele in vigoare emise de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor. Limitele de despagubire stabilite prin norme de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sunt: a) pentru pagubele materiale produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate, limita de despagubire se stabileste, pentru accidente produse incepând cu anul 2012, la un nivel de 1.000.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nationala a României; b) pentru vatamari corporale si decese, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial produse in unul si acelasi accident, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate, limita de despagubire se stabileste, pentru accidente produse incepând cu anul 2012, la un nivel de 5.000.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb al pietei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Nationala a României. Limitele de despagubire vor fi revizuite din 5 in 5 ani, in functie de evolutia indicelui european al preturilor de consum (IEPC) stabilit in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.494/95 al Consiliului din 23 octombrie 1995 privind indicii armonizati ai preturilor de consum. In cazul in care in unul si acelasi eveniment au fost prejudiciate mai multe persoane si valoarea totala a prejudiciilor depaseste limitele de despagubire specificate in polita RCA, despagubirea va fi stabilita in functie de cota-parte din valoarea prejudiciului ce revine fiecarei persoane indreptatite la despagubire pentru prejudiciile suferite in acelasi accident. Despagubirile platite de o societate de asigurare unui tert pagubit intr-un accident auto, in baza asigurarii RCA incheiata pentru vehiculul care a produs accidentul, nu vor depasi valoarea prejudiciilor cauzate si nici limitele maxime (limitele de raspundere) la care s-a angajat asiguratorul. Aceasta inseamna ca, in situatia in care valoarea daunei depaseste limitele la care asiguratorul s-a angajat in schimbul primei de asigurare platite, diferenta nu este acoperita de catre asigurator. Limite teritoriale de acoperire ale asigurarii RCA In conformitate cu prevederile Legii nr.136/1995, cu modificarile și completarile ulterioare, limitele teritoriale de acoperire ale asigurarii RCA sunt: · teritoriul României; · teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene si cele apartinând Spatiului Economic European; · teritoriul statelor care leaga direct doua tari membre ale Uniunii Europene in care nu exista birou national. Asiguratorii pot extinde valabilitatea teritoriala a politei. Tarile in care asigurarea este valabila sunt precizate in polita. Plata primelor de asigurare Tarifele de prime practicate pentru asigurarea obligatorie RCA difera de la societate la societate si, in mod obligatoriu, sunt publicate pe site-urile proprii ale acestora. Societatile de asigurare isi stabilesc propriile tarife de prima RCA si notifica Comisia de Supraveghere a Asigurarilor cu privire la tarifele stabilite, fara ca acestea sa fie insa supuse aprobarii CSA. Tarifele de prima sunt stabilite astfel incât sa permita acoperirea tuturor obligatiilor ce rezulta din emiterea acestor polite. Asiguratorii RCA isi stabilesc tarifele de prima pentru fiecare categorie de vehicule, in baza unor calcule actuTrebuchet MSe, ce utilizeaza informatii detinute despre propriul portofoliu. In acest fel, societatile de asigurare au posibilitatea de a stabili tarife diferentiate in functie de profilul clientului, respectiv: vârsta asiguratului, domiciliul acestuia, daunalitatea inregistrata, tipul vehiculului s.a. De asemenea, la tarifele afisate societatile de asigurare pot aplica niste coeficienti proprii de corectie (de reducere sau majorare a primei) in functie de asigurat. Prin urmare, analizati cu atentie ofertele de pret pentru a lua in calcul toate datele existente. Sistemul bonus/malus Pentru toate asigurarile obligatorii RCA incheiate cu incepere de la 1 ianuarie 2010, societatile de asigurare au obligatia legala de a aplica sistemul bonus-malus, care conduce la reducerea sau majorarea primei de asigurare RCA in functie de istoricul de daunalitate realizat de asiguratul/utilizatorul persoana fizica intr-o perioada de referinta. Intrucât normele CSA reglementeaza existenta a 14 clase de bonus, rezulta ca, daca timp de sapte ani un asigurat nu a produs daune care sa fie despagubite in baza politei RCA, bonusul acordat poate ajunge la 50%. Pentru aplicarea unui malus pentru un asigurat/utilizator persoana fizica sunt luate in calcul evenimentele pentru care a fost platita cel puțin o dauna in perioada de referinta, in temeiul politei de RCA detinuta de acesta. Intr-o astfel de situatie, malus-ul se aplica indiferent de cine a condus vehiculul la data producerii accidentului, precum si indiferent de modul de protocolare a accidentului (prin proces verbal intocmit de poliție sau prin constatare amiabila de accident). Clauza de malus (majorarea primei) se aplica in functie de numarul de daune produse si platite, putând ajunge pâna la 200%. In situatia in care un asigurat detine mai multe vehicule, sistemul bonus-malus se aplica distinct pentru fiecare vehicul. De asemenea, in cazul instrainarii/radierii vehiculului asigurat, stabilirea noii clase de bonus-malus pentru un vehicul nou-dobândit se face pornind de la clasa bonus-malus de care asiguratul a beneficiat anterior. Sistemul bonus-malus este reglementat de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor prin normele referitoare la asigurarea obligatorie RCA, care sunt modificate si completate ori de câte ori este necesar. Ce trebuie facut dupa producerea daunei? Daca ati fost pagubit in urma unui accident produs de un vehicul, trebuie sa va adresati asiguratorului celui care este vinovat de producerea daunei, cu procesul-verbal de constatare de la politie sau, dupa caz, cu exemplarul formularului ”Constatare amiabila”. Utilizarea formularului Constatare amiabila de accident se realizeaza de catre cei doi conducatori auto numai atunci când exista un acord comun de vointa. La completarea acestui formular se impune mare atentie la inregistrarea corecta a tuturor rubricilor din continut. Pe site-ul CSA www.csa-isc.ro, in submeniul Asigurari auto/Constatarea amiabila de accident aflati pentru ce tip de accident si in ce conditii poate fi utilizat acest formular, care sunt avantajele utilizarii acestuia si care sunt pasii de urmat. Pentru deschiderea dosarului de dauna va puteti adresa oricarei unitati teritoriale a asiguratorului respectiv, indiferent de unitatea care a emis polita. Reamintim faptul ca partea pagubita are dreptul de a solicita despagubiri pentru prejudiciile produse vehiculului si inainte de efectuarea reparatiei acestuia. Asiguratorul RCA are obligatia de a stabili cuantumul despagubirii la valoarea preturilor practicate de catre unitatile de specialitate sau prevazute in cataloagele de specialitate astfel incât despagubirea primita sa-i permita pagubitului efectuarea reparatiilor. De asemenea, reamintim faptul ca, in orice situatie, pagubitii au posibilitatea de a efectua reparatia la orice unitate reparatoare doresc, indiferent daca aceasta se afla sau nu pe lista service-urilor cu care societatea de asigurare are incheiate conventii de colaborare. Asiguratorul RCA are obligatia de a efectua plata dosarelor de dauna in maxim 10 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii raspunderii si cuantificarii daunei. Daca asiguratorul RCA are suspiciuni intemeiate cu privire la modul de producere a accidentului, atunci are obligatia de a comunica in scris asiguratului si pagubitului, in termen de 5 zile de la data avizarii daunei, intentia de a desfasura investigatii. Aceste investigatii nu pot dura mai mult de 3 luni de la data avizarii daunei. Asiguratorii RCA au dreptul sa efectueze propriile investigatii indiferent daca accidentul a fost protocolat prin Proces verbal al Politiei sau prin formularul Constatare amiabila de accident. In situatia in care ati fost pagubit in urma unui accident produs de un vehicul asigurat dar inmatriculat in strainatate, va puteti adresa Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din România pentru asistența. In situatia in care cel vinovat de producerea daunei nu detine o asigurare obligatorie RCA valabila la data producerii accidentului sau nu a fost identificat, va recomandam sa va adresati Fondului de Protectie a Victimelor Strazii (www.fpvs.ro). Despagubirile acordate tertului prejudiciat din acest Fond acopera: · daunele materiale, cât si vatamarile corporale – daca cel vinovat de producerea accidentului nu detine o asigurare obligatorie RCA (urmând ca Fondul sa isi recupereze banii de la persoana vinovata); · numai vatamarile corporale – daca cel vinovat de producerea accidentului a ramas neidentificat. Neasigurat… Daca sunteti proprietar de vehicul si nu incheiati asigurarea obligatorie RCA sau nu o mentineti in valabilitate in mod continuu, prin plata primelor de asigurare, savârsiti o contraventie. Contraventia se constata de catre personalul Politiei si se sanctioneaza cu: amenda de la 1000 RON la 2000 RON, retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor de inmatriculare/inregistrare, pâna la prezentarea documentului privind incheierea asigurarii. (Legea nr.136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordonanta de Urgenta nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare). De asemenea, in temeiul Ordonantei de Urgenta nr.189/2005 pentru stabilirea unor masuri privind vehiculele rutiere inmatriculate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.432/2006, calitatea de neasigurat RCA poate fi constatata si prin compararea de catre DRPCIV - Ministerul Administratiei si Internelor a parcului de vehicule inmatriculate cu baza de date la nivel national privind asigurarile RCA valabile (CEDAM). In aceasta situatie, veti primi o instiintare din partea organelor competente – personalul Politiei Rutiere - prin care vi se va aduce la cunostinta calitatea de neasigurat si, daca in termenul prevazut de reglementarile in vigoare, nu faceti dovada incheierii asigurarii RCA, inmatricularea vehiculului pe care il detineti va fi suspendata din oficiu. In plus, in situatia in care provocati un accident si nu detineti o asigurare RCA valabila, persoana pe care ati prejudiciat-o este indreptatita sa solicite despagubiri fie direct de la dvs. (pe cale amiabila sau urmare a unei decizii judecatoresti), fie indirect, incepând din 2005, apelând la Fondul de Protectie a Victimelor Strazii (care are dreptul sa recupereze de la dvs. despagubirea platita tertului pe care l-ati pagubit). Paguba produsa poate ajunge la sume foarte mari a caror plata poate depasi bugetul unei familii. Având in vedere acest aspect cel care circula fara a avea o asigurare de raspundere civila auto valabila isi asuma un risc enorm. Controlul Dovada existentei asigurarii obligatorii RCA, in cazul controalelor efectuate de autoritatile abilitate, in conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, o constituie: polita de asigurare RCA emisa de asiguratorul RCA, pentru perioada de valabilitate inscrisa, precum si vigneta aplicata pe parbrizul vehiculului in loc vizibil din exterior pentru vehiculele inmatriculate sau inregistrate in România; documentul international de asigurare; documentele internationale de asigurare de raspundere civila a vehiculelor, eliberate de asiguratorii RCA din strainatate, cu valabilitate pe teritoriul României si numai pentru perioada mentionata in acestea, sau polita de asigurare de frontiera pentru vehiculele inmatriculate/inregistrate in afara Spatiului Economic European si a Confederatiei Elvetiene. Aceste documente va sunt necesare si la inscrierea vehiculului in circulatie, la schimbarea numarului de inmatriculare a vehiculului si la inspecția tehnica periodica a vehiculului. Prin infiintarea sistemului informatic unic de evidenta a tuturor asigurarilor RCA, asiguratorii transmit situatia exacta a tuturor contractelor de asigurare si a platilor primelor de asigurare care va fi comparata cu situatia la zi a vehiculelor inmatriculate, existând posibilitatea identificarii tuturor vehiculelor inmatriculate si neasigurate RCA.